Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Specialista v oboru využití laserů v medicíně a zubní implantologii. Přednáší a píše o managementu medicíny a stomatologie. Po studiu nastoupil na Stomatologickou kliniku
1. LF UK Praha, kde pracuje dosud jako docent a předseda komise pro státní rigorózní zkoušku. Jako zástupce přednosty ÚKES se zabývá postgraduálním vzděláváním.
Přednáší na zahraničních univerzitách (USA, Korea), je členem řady mezinárodních společností. Je autorem 27 původních vědeckých prací, 5 monografií, 82 popularizačních
prací. Přednesl 136 kongresových příspěvků, 42 v zahraničí. Vybudoval síť klinik Asklepion a je spoluautorem několika medicínských přístrojů a materiálů.

Partneři kongresu