ERASMUS PRO STUDENTY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ NA LF V PLZNI UK V PRAZE

Kdo se může přihlásit?

studenti 2. - 4. ročníku zubního lékařství (pokud není smlouva uzavřena výhradně pro obor zubní lékařství, je možné se přihlásit ke studiu společných předmětů z oboru všeobecné lékařství)

Kde je možné studovat?

tabulka erasmus

Jak se přihlásit?

- vyplnit on-line přihlášku zde: https://is.cuni.cz/webapps/
- dodat na zahraniční oddělení LF UK v Plzni v listinné podobě:
- životopis
- motivační dopis (v aj nebo jazyce vybrané země)
- výpis známek vydaný studijním oddělením
- osvědčení o znalosti jazyka (certifikát, potvrzení z ústavu jazyků LF...)
- doklad o aktivitách SVOČ, SSS ČR

Kdy se přihlásit?

Termíny na akademický rok 2013/2014 budou zveřejněny v lednu 2013.

Kde hledat bližší informace?

- na zahraničním oddělení LF UK v Plzni (http://www.lfp.cuni.cz/sekce/77-informace-zahranicniho-oddeleni.html)
- na webových stránkách jednotlivých univerzit
- http://www.cuni.cz/UK-3908.html - informace ke studijním pobytům na rok 2012/2013
- http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ - databáze závěrečných zpráv studentů

 

 

BUDDY PROGRAM

O co se jedná?

V rámci Erasmus Buddy Programu je každému zahraničnímu studentovi, který přijíždí do Plzně v rámci programu Erasmus, přidělen jeden český student - buddy. Český buddy pomáhá zahraničnímu studentovi s problémy během prvních týdnů v Plzni, především s překonáváním jazykové bariéry, orientací ve městě a na univerzitě a s administrativními záležitostmi spojenými s jeho příjezdem a pobytem.

Co je povinností buddyho?

Jaké jsou výhody?

Kdy a kde se přihlásit?

K přidělování zahraničních studentů dochází dvakrát ročně, na začátku února a v září. Je nutné si uvědomit, že zahraniční studenti přijíždějí do Plzně vždy zhruba týden před začátkem semestru, proto byste před potvrzením zájmu měli zvážit, zda se v danou dobu budete moci zahraničnímu studentovi věnovat. Pokud máte zájem, neváhejte poslat své kontaktní údaje na zahraniční oddělení LF UK v Plzni na e-mail: Blanka.Rybnerova@lfp.cuni.cz

 

s

Naši sponzoři