Erasmus - Brno

Chceš se zdokonalit jak po stránce odborné, tak jazykové? Chceš poznat novou zemi, nové zvyky, nové lidi a poznat jak se „vrtá" v zahraničí? Konečně i v našem oboru existuje možnost vyjet na zkušenou do světa v rámci projektu Erasmus;-)

Jak na to?

Na Masarykově univerzitě v Brně na Lékařské fakultě jsou kritéria pro výběr zobrazena na webových stránkách, kde se dočteš, kdy musíš podat přihlášku, co je potřeba pro Tvou nominaci a kam je možné vyjet.

V kostce řečeno

Do bodového hodnocení se počítá

Možnosti

Brno zatím nabízí jednu možnost, kde studovat, a to Itálie (Řím). Studium je vyučováno v angličtině. Do Říma jsou nominováni 2 studenti na semestr. V Itálii je studium organizováno jen formou praktických stáží v nemocnici.

Výhody

Můžeš získávat bohaté zkušenosti, poznávat novou zemi, nový jazyk a jiné trendy v našem oboru a budeš v tom finančně podporován. Na Tvůj studijní pobyt v rámci projektu Erasmus Ti bude přiděleno stipendium, které bude vypláceno měsíčně na Tvůj účet. Výše stipendia je v každé zemi jiná (viz výše odkaz na webové stránky naší fakulty. Další stipendium vyplácí Tvůj kraj, ve kterém máš trvalý pobyt, tak si nezapomeň zjistit podmínky pro jeho přidělení.

Nevýhody?

Prozatím je těžké říci, které předměty splněné v zahraničí Ti budou u nás uznány jako „předmět za předmět" a které jen jako nepovinně volitelné, tzv. céčkové předměty nutné pro splnění 15 kreditů za semestr a získání statusu Erasmus studenta. Jednoduše řečeno, musíš počítat s prodloužením svého studia ( jak pro koho je toto nevýhoda:-))

Co je potřeba vyřídit?

Vyřizování a papírování před odjezdem a po příjezdu je zdlouhavé a je ho celkem dost. Ale když začneš dostatečně s předstihem, lze vše hravě zvládnout. S veškerým papírováním Vám pomůže přidělený koordinátor a také centrum zahraničních studií. Na jejich webových stránkách si stáhneš potřebné dokumenty a dozvíš se upřesňující informace.

Hurááá, pojďme všichni vrtat do světa ;-)

s

Naši sponzoři