Endodoncie

k k

Michal Ganowicz DDS, PhD a MUDr. Radoslav Lacina

Endodontické ošetření je složité a často končí neúspěšně. Každý zubní lékař ví, že se anatomie kořenového systému skládá z dřeňové dutiny a kořenových kanálků. Oba tyto prostory jsou vyplněny zubní dření. Menší větve, označované jako přídatné (akcesorní) kanálky, se nejčastěji nachází v blízkosti kořenového hrotu (apexu), ale můžeme je nalézt i kdekoli po celé délce kořene. Celkový počet kořenových kanálků zubu závisí na počtu zubních kořenů, a to v rozsahu od jednoho do čtyř, pěti nebo v některých případech i více. Ke každému zubu je proto třeba přistupovat individuálně. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, měli byste ovládat anatomii kořenového systému, používat zvětšovací přístroje, jako jsou lupové brýle či dentální mikroskop, a dodržovat doporučené postupy při ošetření. Vypadá to příliš komplikovaně? Nezoufejte. Připravujeme pro vás praktický endodontický workshop. Budete pracovat na umělém modelu zubu a používat ruční i rotační endodontické přístroje. Také si můžete vyzkoušet ošetření kořenových kanálků s lupovými brýlemi nebo pod dentálním mikroskopem. Naši lektoři vám předvedou, jak se provádí terapie kořenových kanálků ve 21. století. MUDr. Radoslav Lacina, specialista v oboru dentální estetika a endodoncie, zakládající člen odborné společnosti České akademie dentální estetiky (ČADE) a Akademie mikrochirurgické endodoncie, povede workshop v pátek. Budete pracovat na speciálních endodontických modelech zubů Dentalike.

Michal Ganowicz DDS, PhD., specialista v oboru záchovné zubní lékařství a endodoncie, povede workshop v sobotu. Vyzkoušíte si práci na „Buchananových zubech“, známých jako věrné repliky kořenového systému zubů, které vyvinul fenomenální zubní lékař dr. Buchanan.

Partneři kongresu