Důležitá nabídka z Děčínska pro studenty a absolventy zubního lékařství

Autor: webmaster

Na Děčínsku hrozí nedostatek zubních lékařů a možný kolaps stomatologické péče. Na podnět OSK Děčín se situací zabývají zejména představitelé státní správy a VZP ČR a nabízejí zájemcům výhodné podmínky pro práci v tomto regionu.

OSK Děčín vyvolala jednání, kterého se 20. 2. 2015 zúčastnili zástupci OSK Děčín, OSK Česká Lípa, Krajského úřadu Ústeckého kraje a starostové či radní jednotlivých měst a obcí.
Předseda OSK Děčín MUDr. Petr Bartl seznámil přítomné s nepříznivým věkovým složením zubních lékařů v okrese Děčín. Celých 41 % aktivních zubních lékařů jsou pracující důchodci, v roce 2016 jich podle odhadu bude již 51 %. Aktuálně přišlo do oblasti pouze 6 nových zubních lékařů, z toho 4 cizinci. Stejně tak je nepříznivá situace i v Libereckém kraji, jak informovali zástupci OSK Česká Lípa.
Z jednání vyplynula řada konkrétních možností, jak podpořit zájem zubních lékařů o práci v tomto regionu.

Konkrétní nabídky jsou následující:
* STUDIJNÍ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE. Očekávaná úprava stipendijních podmínek pro akademický rok 2015/2016:
* Žadatel o stipendium nemusí mít trvalé bydliště v Ústeckém kraji.
* Podmínkou stipendia nebude konkrétní studijní průměr.
* Stipendium bude stanoveno částkou 50 000 Kč pro akademický rok od druhého roku studia.
* Závazek studenta bude předběžně specifikován na konkrétního poskytovatele zdravotních služeb.
Informace: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajské úřadu Ústeckého kraje, tel.: +420 475 657 435, e-mail: severa.p@kr-ustecky.cz
Tento stipendijní program je již prostřednictvím OSK Děčín nabízen studentům středních škol s cílem motivovat je ke studiu oboru zubní lékařství.

* VZP ČR, REGIONÁLNÍ POBOČKA ÚSTÍ NAD LABEM, LIBEREC. Ředitel pobočky MUDr. Petr Veselský sdělil na sněmu OSK Děčín (26. 11. 2014), že VZP je ochotna navázat smlouvu s každým novým zubním lékařem v tomto regionu.

* ŠLUKNOV. Městský úřad Šluknov na základě svého programového prohlášení může zubním lékařům zajistit městský byt nebo pozemek na výstavbu rodinného domu za zvýhodněných podmínek.
Informace: Mgr. Eva Džumanová, starostka, tel.: +420 412 315 339, mobil: +420 731 411 500, e-mail: dzumanova@mesto-sluknov.cz

* ČESKÁ KAMENICE. Městský úřad může zubním lékařům nabídnout novou ordinace bez vybavení a poskytnout bytové zázemí.
Informace: Ing. Hana Štejnarová, starostka, tel.: +420 412 151 534, mobil: +420 773 771 173, e-mail: starostka@ceska-kamenice.cz

* JIŘETÍN POD JEDLOVOU. Obecní úřad se problematikou zabývá, konkrétní možnosti na základě individuálního jednání.
Informace: Josef Zoser, starosta, mobil: +420 603 887 907, e-mail: josef.zoser@jiretin.cz

Zpracovala redakce LKS

nab

s

Naši sponzoři