Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD

Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci Králové v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže fakultě v roce 1998, proto titul MUDr. et MUDr. Od roku 1994 pracuje na plný úvazek na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným asistentem. Soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie se věnuje od roku 1996. Implantologii se aktivně zabývá od roku 1997 a zavádění švédských implantátů Branemark od roku 1998 - jako jeden z prvních v ČR. Pracoval na Univerzitních klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém Guildfordu.

Usilovně se také věnuje výzkumu , čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti s mnoha články ve významných zahraničních časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách , ale i v zahraničí.

Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie tak i všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

I přesto se stále neustále aktivně vzdělává pro což svědčí také velké množství kongresů, které každoročně navštěvuje a na kterých aktivně vystupuje.

Vzdělání a kvalifikace:

1984-1988 Gymnázium Havířov
1988-1993 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, obor Stomatologie
1992-1999 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, obor Všeobecné lékařství
1.7.1996 Atestace I. stupně v oboru stomatologie
1999-2003 PhD Postgraduální studium na LF Palackého Univerzity v Olomouci
2003-2007 PHD postgraduální studium na 1.LF UK v Praze
Téma obhájené disertační práce :
Genioglossus advancement v terapii obstrukční spánkové apnoe
07-09/1998 Studijní pobyt na University Hospital Zürich, Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Switzerland
02-06/1998 Studijní pobyt na Odd. maxilofaciální chirurgie, Dětské stomatologické kliniky, 2. LF UK v Praze-Motole
21/6/2001 Specializační atestace II. stupně z ústní, čelistní a obličejové chirurgie
11/9/2006 Fellow of the European Board of Oro-Maxillofacial Surgery
23/9/2007 PhD.
12/2010 Habilitace docentské práce na 1.LF UK v Praze.

Pracovní zkušenosti:

1994-1996 Sekundární lékař, II. Stomatologická kl.,1.LF UK v Praze
1996-2000 Odborný asistent na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, II. Stomatologická kl.,1.LF UK v Praze
02/2000-07/2000 Senior house officer, Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom
08/2000-03/2001 Locum Registrar, Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom
09/2000-02/2001 Honorary Senior house officer, Oral and Maxillofacial Surgery, North Hamshire Hospitals, Basingstoke, United Kingdom
03/2001-09/2005 Odborný asistent a zástupce vedoucího lékaře na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Stomatologická kl.,1.LF UK v Praze
10/2005- Odborný asistent a vedoucí lékař Odd. maxilofaciální chirurgie A, Stomatologická kl.,1.LF UK v Praze
02/2006- Odborný pracovník subkatedry Maxilofaciální chirurgie IPVZ.

Reference:

Prof. Piet E. Haers
Consultant Oral and Maxillofacial Surgeon
Dep. of Oral & Maxillofacial Surgery Department,
The Royal Surrey County Hospital, Egerton Road , Guildford, Surrey, GU2 5XX, UK
Mr. Paul A. Johnson
Consultant Oral and Maxillofacial Surgeon
Dep. of Oral & Maxillofacial Surgery,
The Royal Surrey County Hospital,
Egerton Road , Guildford, Surrey, GU2 5XX, UK

Partneři kongresu