Dentální fotografie

k

MUDr. Martin Tomeček

Jak už určitě víte, dentální fotografie má dnes velký vliv v moderní stomatologii, a to z několika důvodů:
A) Je to jedna z nejlepších možností, jak dokumentovat svou práci.
B) Fotografie mohou být využity jako silný nástroj v komunikaci s pacienty v plánování léčby nebo v prezentaci na vlastních webových stránkách.
C) Fotografie mají nezastupitelné místo v komplexním plánu léčby, pokud má být funkční, estetická a předvídatelná.
D) Je to nejjednodušší a nejefektivnější způsob komunikace s laboratoří při výměně informací o optických vlastnostech a zubních náhradách.
E) Pacienti mohou vidět, co bylo děláno, za co platí a také jim můžeme ukázat výchozí stav situace.
F) Fotografie nám dávají zpětnou vazbu, což nám pomůže ve vlastním profesním růstu díky poučení se z vlastních chyb.
G) Můžete požádat o radu kolegu, poslat mu fotografii a prodiskutovat případ.
H) Fotografická databáze se také stane základem pro vlastní publikaci a prezentace na kongresech.
Znalost dentální fotografie, i přes rostoucí význam, stále v pregraduálním studiu chybí nebo je jen povrchová. MUDr. Martin Tomeček povede výbornou teoretickou přednášku, kde se naučíte, jak si vybrat fotoaparát a další příslušenství. Ukáže Vám také, jak vyfotit krásné fotky a jak je sestavit do tzv. fotografického protokolu.

Partneři kongresu