Augmentační techniky v implantologii

MUDr. Martin Tomeček

Implantologie je obor na pomezí mezi stomatologickou protetikou a chirurgií. Při rozmístění nitrokostních implantátů hraje zásadní roli právě protetické plánování ("prosthetic driven implantology"). Chybně umístěný implantát v další fázi komplikuje nebo dokonce znemožňuje zhotovení funkční a estetické náhrady. Pro ideální umístění implantátu však mnohdy chybí dobré podmínky, kde atrofie alveolárního výběžku je nejčastějším defektem, se kterým se chirurg setkává. V přednášce projdeme hlavní typy defektů alveolárního výběžku a mechanismy, jakými k atrofii dochází. Dále ujasníme diagnostický postup pro určení adekvátního postupu augmentace a implantace (jednofázová nebo dvoufázová implantace). Popíšeme principy jednotlivých augmentačních technik a základní přehled augmentačních materiálů. Vše bude dokumentováno na klinických příkladech a ukázkách provedení.

Partneři kongresu