7. Medzinárodný Kongres Študentov Medicíny v Košiciach 2015Organizačná komisia ISMCK ́15

Medzinárodný Kongres Študentov Medicíny v Košiciach 2015 privítá študentov, mladých lekárov a výskumníkov z celého sveta na Slovensku 24.- 26. júna 2015. ISMCK 2015 pokračuje v tradícii a tento ročník bude už jeho 7. vydaním.

Naším cieľom je posilniť medzinárodnú sieť vedeckej spolupráce, ako aj spájať rôzne národnosti a kultúry. Pozývame všetkých mladých vedcov pracujúcich v oblasti medicíny, verejného zdravotníctva, zubného lekárstva, farmácie a biomedicínskych vied. ISMCK 2015 ponúka študentom a doktorandom šancu prezentovať výsledky svojho výskumu a vymeniť si názory na rôzne témy počas ústnej či posterovej prezentácie v kategóriách: Základné vedy, Zubné lekárstvo, Klinická medicína, Verejné zdravotníctvo, Práce PhD študentov a Farmakológia. Všetci ste viac ako vítaní prezentovať svoje vedecké ale aj nevedecké názory.

Kongres je organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Spolkom medikov mesta Košice a EDUMED n.o.

Registrácia je otvorená od 20. decembra 2014.

Termín pre prihlásenie abstraktu je do 1. marca 2015.

Pre viac informácií prosím navštívte našu oficiálnu stránku www.ismck.com, facebook stránku www.facebook.com/7thISMCK alebo nám napíšte Vaše otázky na mailovú adresu ismck2015@gmail.com.

Tešíme sa na naše stretnutie v júni!

Organizačná komisia ISMCK ́15

 

 

s

Naši sponzoři